Nhật Bản xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ

Người phụ nữ Nhật được bầu vào Hội đồng Liên Hiệp Quốc giải quyết sự kỳ thị đối với phụ nữ

Hiroko Akizuki, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Châu Á, đã đạt được số phiếu áp đảo để trở thành một trong 23 chuyên gia của Ủy ban về Xoá bỏ Phân biệt đối xử với Phụ nữ bắt đầu vào tháng Giêng tới.

“Tôi muốn làm việc để giúp ngăn chặn bạo lực tình dục gây đau đớn trong một thời gian dài với những phụ nữ đã trở thành nạn nhân”, Akizuki nói với Kyodo News sau khi được bầu cho nhiệm kỳ bốn năm.

Ủy ban được gọi là CEDAW, đã tổ chức bầu cử để thay thế 12 thành viên , bao gồm Yoko Hayashi của Nhật Bản, có nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

Nhóm các chuyên gia độc lập về quyền phụ nữ theo dõi việc thực hiện Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

Akizuki cho biết cả đàn ông và phụ nữ ở Nhật Bản vẫn còn chậm để nắm lấy phong trào #MeToo. Cô cũng kêu gọi một hệ thống hạn ngạch để nâng tỷ lệ nữ lập pháp lên một số cấp độ nhất định.

Leave A Reply

Your email address will not be published.